Skip to content

Mužská neplodnost

Vysvětlení základních pojmů týkajících se mužské neplodnosti

spermiogram a MUŽSKÁ NEPLODNOST

Mužská neplodnost neustále roste. Je-li problém s otěhotněním, základním vyšetřením muže je spermiogram, tedy kvantitativní mikroskopické vyšetření ejakulátu. Níže stručně vysvětlím, co jednotlivé sledované parametry spermatu znamenají. 

Jaké základní parametry spermatu se při spermiogramu sledují?

 •  vzhled – sperma by mělo být šedavě opaleskující (mírně zakalené)  a homogenní
 • liquifikace – zkapalnění, za jak dlouhou dobu k němu dojde (mělo by dojít do 60 minut)
 • pH – normální hodnota by měla být alespoň 7,2
 • objem – normální hodnota by měla být alespoň 1,5 ml
 • koncentrace spermií – celkový počet spermií v 1 ml ejakulátu
 • motilita – pohyblivost spermií 
 • patologie – zkoumá se morfologie spermií (jejich vnější stavba = tvar)
mužská neplodnost

Motilita a morfologie spermií

Pokud tápete, co znamenají pojmy motilita a morfologie spermií, níže jednoduše vysvětlím, protože tyto hodnoty jsou spolu s celkovým počtem spermií nejdůležitější faktorem pro určení nálezu a diagnózy.

Motilita

Pohyblivost spermií se udává v procentech, to znamená kolik procent z celkového počtu spermií je pohyblivých. Aby to nebylo jednoduché pohyblivost se dělí a označuje takto:

a) rychle progresivní – rychlý pohyb vpřed

b) pomalu progresivní – pomalý pohyb vpřed

c) neprogresivní – je pohyb, ale nikoliv vpřed, pouze např. kyv hlavičkou spermie

d) imotilní – spermie se nehýbe vůbec

Proto můžete ve výsledcích vašeho spermiogramu číst výsledek např. a+b 43%, což znamená že progresivní pohyb (ať už pomalý nebo rychlý) je u 43 % z celkového počtu spermií.

 

Morfologie

Morfologie je obecné označení pro vnější stavbu organismů. Sleduje se tedy velikost a tvar spermií. Normálně se spermie skládá z hlavičky a bičíku, normální hlavička by měla být oválná.

U spermií se ale objevuje tzv. patologie, tedy nezdravý, nežádoucí abnormální jev. Patologie hlavičky je např. její zdvojení, deformace, velikost atd.

Příklady patologických jevů spermií:

mužská neplodnost

Ve spermiogramu se většinou udává patologie v %. Je-li např. patologie 80%, znamená to, že 80% z celkového počtu spermií má abnormální jev. Neděste se ale takto vysokých čísel, normální hodnota morfologie je dle WHO stanovena na 4%, to znamená, že pokud budete mít patologii 96% jste sice na spodní hranici, ale stále v normě.

Mužská neplodnost, co je normální?

Dostali jste výsledky spermiogramu s hodnotami a nevíte, zda je to v pohodě, nebo ne? Co je normální nález? Je to mužská neplodnost? Normální hodnoty spermiogramu se řídí referenčními hodnotami podle Světové zdravotnické organizace (WHO). Bohužel je obecně známé, že kvalita spermatu velmi klesá a je stále horší a horší. Na to reaguje i WHO, posouvají se hranice toho, co je normální. Co je teď označováno za normální, bylo před 20 lety bráno již jako problém. Níže se podívejte na tabulku referenčních hodnot dle WHO z posledních dvou vydání ( z roku 1999 a poslední vydání, kterým se řídíme dnes, z roku 2010).

sledovaný parametr
4. vydání 1999
5. vydání 2010
liquifikace
do 60 minut
do 60 minut
pH
7.2 –7.8
> 7.1
objem [ml]
2 ml
1.5 ml
koncentrace [milon/ml]
20 milionů
15 milionů
progresivní pohyblivost a+b [%]
50%
32%
morfologie [%]
15%
4%

Doplnění k tabulce:

 • Vidíte, že se rapidně snížila norma u koncentrace spermií z 20 na 15 mil/ml, progresivní pohyblivost z 50 na 32% a hlavně morfologie z 15 na 4%.
 • Pokud tedy máte například patologii 90% (90% morfologicky špatných spermií) jste stále v normě, i když to moc není důvod k jásotu.

vaše diagnóza – mužská neplodnost

Vyhodnocení spermiogramu

Dle tabulky výše se vyhodnotí nález a stanoví se diagnóza. Názvy jsou to krkolomné, níže vysvětlím, abyste věděli, na čem jste.

NORMOZOOSPERMIE

Normální hodnoty podle referenčních hodnot WHO. Splňujete jak počet, tak pohyblivost i morfologii.

OLIGOZOOSPERMIE

Koncentrace spermií je nižší než referenční hodnota, tedy máte méně než 15 milionů spermií na 1 ml ejakulátu.

ASTHENOZOOSPERMIE

Tady je to o pohybu. Progresivní motilita (pohyb vpřed a+b) je nižší než referenční hodnota, tedy méně než 32%.

TERATOZOOSPERMIE

Zajímají nás patologické jevy, tedy morfologie. Jedná se o stav, kdy méně než 4% spermií má normální stavbu.

AZOOSPERMIE

Jde o nejhorší variantu, kdy se ve spermatu nenachází žádné spermie. Tento ortel byl vyřčen i nám.

OLIGO-ASTHENO-TERATO

Kombinace vad (špatné koncentrace, motility a morfologie). Složením předpon dáte dohromady název diagnózy.

Mužská neplodnost – azoospermie

Více rozeberu diagnózu azoospermie, která nás potkala. Existují dva základní typy azoospermie, které jsou velmi odlišné v šanci na to, aby měl muž své biologické dítě. My jsme naštěstí (a děje se tomu tak ve většině případů) měli tuto „lepší“ verzi – obstrukční azoospermii.

Obstrukční azoospermie

Obstrukční azoospermie je ta lepší varianta, spermie se sice mohou tvořit, ale nemohou ven. Je přerušena komunikace mezi varletem a uretrou (močovou trubicí), dochází k obstrukci semenných cest. Prostě je to někde ucpané.

V drtivé většině případů vám jako možnost řešení azoospermie v centru asistované reprodukce nabídnou možnost mikrochirurgické operace MESA/TESE.

 • MESA = mikrochirurgická epidermální aspirace spermií, tedy punkce nadvarlete. Spermie se tedy odebírají z nadvarlete, kde dozrávají.
 • TESE = testikulární extrakce spermatické tkáně, tedy hledají se spermie nebo jejich vývojová stádia přímo v kanálcích varlat
MESA/TESE

Neobstrukční azoospermie

Jedná se o těžké postižení tvorby spermií v seminiformních kanálcích varlat. Vývojové poruchy germinálního epitelu (zárodečné tkáně varlete) jsou především genetického původu:

 • azoospermický faktor „AZF“ – porucha na dlouhém raménku chromozomu Y
 • „XX male syndrom“ – geneticky podmíněný hypogonadizmus
 • Klinefelterův syndrom XXY – porucha způsobená chromozomální aneuploidií, místo jednoho chromozómu X jsou tyto chromozómy dva a jeden Y

U neobstrukční formy azoospermie je šance na to, aby měl muž svého biologického potomka téměř nulová.

Kryptozoospermie

S tímto pojmem se také můžete setkat, je to označení, kdy jde o extrémně nízkou koncentraci spermií (nižší než 100 tisíc/ml). Pro rozlišení mezi kryptozoospermií a skutečnou azoospermií se používá centrifugace. Např. 1884g 6 min (centrifugace trvala 6 minut při přetížení 1884g). Pokud se ani po centrifugaci nenajdou žádné spermie, jedná se o skutečnou azoospermii.

azoospermie

ŘEŠENÍ EXISTUJE

Jak mít vlastní dítě navzdory mužské neplodnosti?

Pokud nechcete jít hned na operaci, nechat si řezat do varlat a nadvarlat, nemusíte. Nebo pokud už jste na ní byli a ve výsledku to nevyšlo. Pokud chcete se sebou opravdu něco udělat, jít do sebe, zamakat na sobě tak, že se budou dít divy, má to smysl. My a další páry jsou toho jasným a neoddiskutovatelným důkazem. Ano, lze porazit azoospermii, oligozoospermii, teratozoospermii, asthenospermii i všechny možné kombinace a počít dítě přirozenou cestou. Jak? Návratem ke zdraví.

Náš příběh azoospermie